Onkoloji Polikliniği ve Servisi

Türkiye’nin dört bir yanından hasta refere edilen hastanemizin bu bölümünde malignite ön tanısı almış hastaların muayeneleri, tetkikleri, ameliyat ve takipleri yapılmaktadır. Poliklinik şartlarında kolposkopik muayene, kolposkopik biyopsi, vulvar ve servikal örneklemeler, endoservikal ve endometriyal küretaj işlemleri ve yardımcı görüntüleme teknikleri yapılmaktadır. Malignite şüphesi veya tanısı almış operasyonları planlanan hastaların preoperatif hazırlıkları polikliniğimizde yürütülmektedir. Preoperatif hazırlıkları tamamlanan hastalar, bölüm doktorları tarafından en doğru tedaviyi almaları açısından bilimsel olarak tartışılmakta ve klinik cerrahi konseye sunularak en doğru tedavi modalitesine karar verilmektedir. Kliniğimizde dünyadaki bilimsel gelişmelerle paralel bir şekilde Jinekolojik Onkoloji ile ilgili uygulanmakta olan tüm operasyonlar yapılmaktadır. Ameliyathanemizde Jinekolojik Onkoloji ile ilgili yapılabilecek tüm operasyonlara cevap verebilecek üst düzey eğitimli ekip ve ekipmanımız mevcuttur. Ameliyat sonrası hastaların bakımları, gerekli bütün tıbbi gereksinimlere cevap verecek şekilde yoğun bakım ünitesi ve onkoloji servisinde yapılmaktadır.

2009 yılı itibari ile hastanemiz Jinekolojik Onkolji Kliniği’nde 4900 poliklinik hastası bakılmış, 520 hasta opere olmuştur. Bu opere olan hastaların over, endometrium, serviks, vajen, vulva kanseri, gestasyonel trofoblastik hastalık, servikal displazi gibi tanıları mevcuttur.

Hastanemiz bünyesinde çalışmakta olan Medikal Onkoloji uzmanımız tarafından hastalarımız preoperatif ve postoperatif değerlendirilmekte ve tedavileri bir bütün olarak ele alınarak planlanmaktadır.

2008 yılından itibaren Onkoloji bölümümüzün bünyesinde “Ayaktan Kemoterapi Ünitesi” kurulmuş ve hastaların kemoterapilerini kısa sürede almaları sağlanmıştır. Ünitemizde, Medikal Onkoloji Uzmanının denetim ve sorumluluğunda en son teknolojik imkanlarla el değmeden hazırlanan kemoterapi rejimleri uygulanmaktadır. Konusunda eğitimli ve deneyimli sağlık personelinin eşliğinde, nezih ve ferah bir mekanda kemoterapi seanslarını tamamlamaları sağlanmıştır. Seans boyunca hastalarımızın, kablosuz internet ağından faydalanabilmeleri, televizyon seyredip, gazetelerini okurlarken kendilerini hastane ortamından bir nebze uzakta hissetmeleri ve günlük yaşamdan kopmamaları amaçlanmıştır. Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde yılda ortalama 600 kemoterapi uygulaması yapılmaktadır.

Hastanemiz Jinekoljik Onkoloji Bölümü, tüm bilimsel yenilikleri takip ederek gerek poliklinik gerekse klinik çalışmaları açısından en üst düzeyde hizmet vermekte ve yoluna emin adımlarla devam etmektedir. 2009 yılı içindeki yeniden yapılandırma çalışmaları ile onkoloji ünitesine bağlı onkoloji polikliniği, kolposkopi ünitesi, medikal onkoloji polikliniği, ayaktan kemoterapi ünitesi ve bölüm içi destek hizmeti verecek olan psikolog ve diyetisyen hizmeti aynı mekan içerisine alınarak yan dal ihtisası verir klinik haline getirme çalışmaları devam etmektedir.